Kresba

Vedle klasické kresby perem či uhlem využívám i černý fix. Kreslím a skicuji obrazy každodenní reality. Vznikly na různých místech v průběhu řady let.

 

Z Kréty, 2014, fix

 

 

Kresba Zdeňko utíkej

 

 

Kresba fixem

 

 

Čínské pero

 

 

Z Hrubé Vrbky

 

Kresby z Hrazan: fix, rudka, suchý pastel, 2011