Obrázek

Reliéf sv. Václava

Na Podkozí, kde žiji, je dominantou kaple na křižovatce. Vystavěli ji svépomocí v letech 1966-1968 místní, na podnět a za řízení pana Karla Stádníka. Kompletně ji v r. 2012 opravil jeho syn, Vojtěch Stádník za podpory obce Chyňava, resp. pí Kellnerové.

Kaple je zasvěcena sv. Václavu a jemu patří i reliéf, jež jsem pro opravenou kapličku vytvořila.

Sv. Václav, relief, keramika, formát A3.
Vytvořeno 2012, vysvěceno 2013

K vystavenému sv. Václavu existuje ještě jeho alter ego, kníže Václav bez koně, jež zůstalo v mé sbírce jako alternativní reliéf.

Alter sv. Václav, relief, keramika, formát A3, 2012