Obrázek

Reliéf sv. Václava

Na Podkozí, kde žiji, je dominantou kaple na křižovatce. Vystavěli ji svépomocí v letech 1966-1968 místní, na podnět a za řízení pana Karla Stádníka. Kompletně ji v r. 2012 opravil jeho syn, Vojtěch Stádník za podpory obce Chyňava, resp. pí Kellnerové.

Kaple je zasvěcena sv. Václavu a jemu patří i reliéf, jež jsem pro opravenou kapličku vytvořila.

Sv. Václav, relief, keramika, formát A3.
Vytvořeno 2012, vysvěceno 2013

K vystavenému sv. Václavu existuje ještě jeho alter ego, kníže Václav bez koně, jež zůstalo v mé sbírce jako alternativní reliéf.

Alter sv. Václav, relief, keramika, formát A3, 2012

Křížová cesta v Železné

  • návrh a zpracovaní tradiční Cesty o čtrnácti zastaveních
  • vytvořena v letech 2010-11 pro farní kostel v Železné
  • keramické reliefy v dřevěných rámech, formát A3
  • článek v čas. Berounský region čtěte zde

 

Proč vznikla?

1. Proč vznikla

 

Autoři a sponsoři

 

Fotodokumentace

(c) Jaroslav Pergl

 

O cestě Týdeník Berounsko

 

4. Článek z měsíčníku Berounsko